Nata

  • Sanktuarium Ptaków Nata

    Sanktuarium Ptaków Nata

    Nata Bird Sanctuary zostało założone w 1988 roku i znajduje się w północno-wschodniej części Sua Pan, która z kolei jest częścią kompleksu Makgadikgadi Pans. Tereny te były niegdyś pastwiskiem dla ponad 3500 sztuk bydła należącego do miejscowej ludności, która po utworzeniu

    ...